Bendruomenė

Mes buriame ir šviečiame žmones, kuriems rūpi empatijos kultūros sklaida ir puoselėjimas Lietuvoje. Tai darome

  • Organizuodami “Empatiško Bendravimo” įvadinius ir praktikos susitikimus
  • Rinkdami, versdami ir dalindamiesi mokomąja medžiaga apie “Empatišką Bendravimą” bei kitas empatiškas praktikas

Empatija

Empatijos terminas suprantamas ir naudojamas skirtingai, Vikipedijos angliškame straipsnyje minimi net 5-6 empatijos termino tipai/aspektai. Šioje svetainėje ir susitikimuose apibrėžiame empatiją, kaip ją suprato Carl Rogers (Amerikos psichologas, vienas iš humanistinės psichologijos įkūrėjų). Štai viena jo citatų apie Empatiją:
"Empatija - tai tarsi sakytume:
'Aš mėginu palaikyti tau kompanija tavo ieškojimuose ir tyrinėjimuose.
Noriu žinoti, ar aš su tavimi?
Ar tai tau šitaip atrodo?
Ar tai yra būtent tas dalykas, kurį bandai išreikšti?
Ar tai turi tau būtent tokią reiškmę?'
Taigi tam tikra prasme aš sakau:
'Aš einu su savimi žingsnis po žingsnio, ir noriu užsitikrinti, kad esu su tavimi.
Ar aš su tavimi?'
Taigi tai yra dalelė to kaip aš suprantu empatiją".

Empatija mums yra tam tikras buvimas su kitu ir siekimas suprasti, bet ne tik intelektualiai suprasti žodžių reikšmes, o suprasti vidinę kito žmogaus patirtį, kaip mato, ką jaučia, ko nori. O empatija sau yra toks pats buvimas su savo vidine patirtimi.

Bendruomenėje empatijos mokomės pasitelkdami įvairias praktikas, pagrindinė jų - Empatiškas Bendravimas.

Empatiškas Bendravimas

Empatiškas Bendravimas (angl. Non-Violent Communication - NVC) yra Maršalo Rozenbergo (Marshall Rosenberg) sukurta metodika, kurios paskirtis padėti užmegzti geresnį ryšį su savimi ir kitais tam, kad būtų lengva suprasti save ir vienas kitą, spręsti konfliktus ir visaip kitaip praturtinti gyvenimą. Trumpumo dėlei kitur svetainėje Empatišką Bendravimą vadinsime tiesiog NVC.

Kaip rašoma NVC centro svetainė:
"NVC paskirtis yra:

  1. kurti žmonių ryšius, kurie įgalina atjaučiantį dalijimąsi ir priėmimą
  2. kurti vyriausybines ir korporatyvines struktūras, kurios palaiko atjaučiantį dalijimąsi ir priėmimą.
NVC apima tiek bendravimo įgūdžius, kurie skatina atjaučiantį bendravimą, tiek ir sąmoningumą apie mūsų gerbuvio tarpusavio priklausomybę bei pajėgumų naudoja kartu su kitais, siekiant atliepti į visus susijusius poreikius."

Šiame video (anglų kalba) išgirsite Rozenbergą pasakojantį apie NVC paskirtį.


Plačiau...