Pagrindinės NVC Prielaidos ir Intencijos

Autorės: Inbal Kashtan ir Miki Kashtan

Originalas anglų kalba

Prielaidų ir Intencijų sąrašo versija spausdinimui

Pagrindinės Prielaidos NVC Praktikoje

Mūsų idėjos apie individualią ir kolektyvinę žmogaus prigimtį vystėsi ir toliau vystysis. Šios idėjos formuoja mūsų lūkesčius apie tai, kas įmanoma, mūsų kuriamas socialines struktūras ir kaip mes bendraujame su savimi ir kitais. Todėl mūsų daromos prielaidos gali daryti didžiulę įtaką mūsų gyvenimui ir mūsų bendrai kuriamam pasauliui.

Žemiau pateiktos pagrindinės prielaidos, kuriomis paremta NVC praktika. Daug tradicijų taip pat turi šias prielaidas; NVC suteikia konkrečius, galingus įrankius, kaip jas įgyvendinti praktikoje. Kai gyvename remdamiesi šiomis prielaidomis, tampa vis labiau įmanoma ir lengva užmegzti ryšį su savimi ir kitais.

 1. Visi žmonės turi tuos pačius poreikius: Mes visi turim tuos pačius poreikius, nors strategijos, kurias naudojam, kad patenkintume tuos poreikius, gali skirtis. Konfliktai nutinka strategijų, o ne poreikių lygmeny.
 2. Visi veiksmai yra bandymai patenkinti poreikius: Mūsų troškimas patenkinti poreikius, sąmoningas ar ne, yra visų mūsų veiksmų pagrindas. Mes pasitelkiame smurtą ar kitokius veiksmus neatitinkančius (mūsų ar kitų žmonių) poreikių tik tada, kai neatpažįstame veiksmingesnių strategijų.
 3. Jausmai nurodo į tai, kad poreikiai yra patenkinti arba ne: Kitų žmonių veiksmai gali aktyvuoti jausmus, bet jie nėra jausmų priežastis. Jausmai kyla tiesiogiai iš to, ar mums mūsų poreikiai atrodo patenkinti ar ne. Mūsų poreikių patenkinimo įvertinimas, beveik visada, yra paremtas interpretacija ar įsitikinimu. Kai mūsų poreikiai patenkinti, mes galime jaustis laimingi, patenkinti, ramūs ir t.t. Kai jie nepatenkinti, mes galime jaustis liūdni, išsigandę, nusivylę ir t.t.
 4. Tiesiausias kelias į vidinę taiką yra per ryšį su savimi: Mūsų gebėjimas pasiekti vidinę taiką nepriklauso nuo mūsų poreikių patenkinimo. Net tada, kai daugelis poreikių nepatenkinti, vidinei taikai gali pakakti, jei užmegsim ryšį su savimi.
 5. Pasirinkimas yra vidinis procesas: Nepriklausomai nuo aplinkybių, mes galime patenkinti savo autonomijos poreikį, darydami sąmoningą pasirinkimą, pagrįstą poreikių suvokimu.
 6. Visi žmonės gali atjausti: Mes turime įgimtą atjautos gebėjimą, nors ne visada žinome, kaip jį pasiekti. Kai mums atjaučia ir gerbia mūsų pasirinkimo laisvei, mums tampa lengviau atjausti ir save, ir kitus. Auganti atjauta tiesiogiai prisideda prie mūsų gebėjimo tenkinti poreikius taikiai.
 7. Žmonės mėgsta duoti: Mes iš prigimties mėgstame padėti kitiems, kai esam užmezgę ryšį su savo ir kitų poreikiais ir suvokiame, kad patys pasirenkame duoti.
 8. Žmonės patenkina poreikius per tarpusavio santykius: Mes tenkiname daugybę mūsų poreikių per santykius su kitais žmonėmis ir su gamta, nors dalis poreikių iš esmės yra patenkinami per mūsų santykį su savimi, o kai kurie kiti per dvasinio gyvenimo aspektus. Kai kitų poreikiai nepatenkinami, dalis mūsų poreikių taip pat lieka nepatenkinti.
 9. Mūsų pasaulis siūlo apsčiai išteklių poreikių patenkinimui: Kai žmonės bus pasiryžę vertinti kiekvieno poreikius ir bus atgavę ryšio palaikymo bei kūrybiško išteklių dalijimosi įgūdžius, galėsime įveikti mūsų dabartinę vaizduotės krizę ir rasti būdų, kaip atsižvelgti į kiekvieno pagrindinius poreikius.
 10. Žmonės keičiasi: Tiek mūsų poreikiai, tiek ir jų tenkinimo strategijos laikui bėgant keičiasi. Kur mes bebūtume dabartiniu metu, atskirai ar kartu, visi žmonės geba augti ir keistis.

Pagrindinės Intencijos Naudojant NVC

Aiškus savo intencijų supratimas, gali padėti gyventi ir veikti laikantis savo vertybių. Naudodami NVC, laikomės žemiau pateiktų intencijų, nes tikime, kad jos praturtina mūsų gyvenimus ir prisideda prie kūrimo tokio pasaulio, kuriame visų poreikiais pasirūpinama taikiai.

A. Gyvenimas atvira širdimi

 1. Atjauta sau: Siekiame paleisti visus savęs kaltinimus, savęs vertinimus ir reikalavimus sau, ir sutikti save su atjauta ir suprasti poreikius, kuriuos stengiamės patenkinti visais savo veiksmais.
 2. Kalbėjimas iš širdies: Kai išreiškiame save, mes siekiame kalbėti iš širdies, išreikšdami savo jausmus ir poreikius, ir pateikdami konkrečius, įvykdomus prašymus.
 3. Priėmimas su atjauta: Kai klausomės kitų, mes siekiame už jų išraiškos ir veiksmų išgirsti jausmus ir poreikius, nepriklausomai nuo to, kaip jie save išreiškia, net jei jų išraiškos ar veiksmai (pvz. vertinimai, reikalavimai, fizinis smurtas) neatitinka mūsų poreikių.
 4. Pirmenybės teikimas ryšiui: Mes siekiame sutelkti dėmesį į atviraširdį ryšį su kiekvieno poreikiais, o ne į ieškojimą greitų ir potencialiai kompromisinių sprendimų, ir ypač sudėtingose situacijose.
 5. Anapus "teisingumo" ir "klaidingumo": Mes siekiame pakeisti savo įprotį vertinti dalykus kaip "teisingus" ir "klaidingus" (moralizuojantis vertinimas), ir vietoj to sutelkti dėmesį į tai, ar žmogaus poreikiai atrodo patenkinti (poreikiais grįstas vertinimas).

B. Pasirinkimas, Atsakomybė, Taika

 1. Atsakomybės prisiėmimas už savo jausmus: Mes siekiame užmegzti ryšį savo jausmais ir poreikiais, atpažindami, kad kiti neturi galios priversti mus ką nors jausti. Šis atpažinimas mus įgalina imtis veiksmų, patenkinti savo poreikius, o ne laukti, kol kiti pasikeis.
 2. Atsakomybės prisiėmimas už savo veiksmus: Mes siekiame atpažinti savo pasirinkimą kiekvienoje akimirkoje ir imtis veiksmų, kurie, mūsų nuomone, labiausiai tikėtina, kad patenkins mūsų poreikius. Mes siekiame vengti veiksmų, motyvuotų baime, kalte, gėda, atlygio troškimu ar pareigų ir prievolių idėjomis.
 3. Gyvenimas taikoje su nepatenkintais poreikiais: Kai mūsų poreikiai nėra nepatenkinti, siekiame dirbti su savo jausmais, užmegzdami ryšį su poreikiais, o ne reikalauti juos patenkinti.
 4. Didinti gebėjimą tenkinti poreikius: Mes siekiame plėtoti savo vidinius išteklius, ypač mūsų NVC įgūdžius, kad galėtume prisidėti prie didesnio ryšio ir didesnės strategijų įvairovės poreikių tenkinimui.
 5. Didinti gebėjimą priimti dabarties akimirką: Mes siekiame plėtoti savo gebėjimą kiekvieną akimirką užmegzti ryšį su savo ir kitų poreikiais ir reaguoti į kylančius stimulus tą akimirką, o ne kreipti dėmesį į statiškas istorijas apie tai, kokie esame mes ir kiti.

C. Dalijimasis Galia (Bendradarbiavimas)

 1. Rūpinimasis visų žmonių poreikiais: Mes siekiame prašyti, o ne reikalauti, tokiu būdu likdami atviri kitų strategijoms. Gaudami "Ne" į mūsų prašymą ar sakydami "Ne" kito prašymui, siekiame eiti link sprendimų atsižvelgiančių į kiekvieno poreikius, o ne vien tik į mūsų ar vien tik į jų.
 2. Gerinti gebėjimus dalintis ištekliais atsižvelgiant į poreikius: Turėdami tikslą patenkinti kuo daugiau žmonių poreikių ir tausoti aplinką, siekiame kurti ir įgyvendinti strategijas užtikrinančias, kad pasaulio ištekliais būtų dalijamasi atsižvelgiant į tuos poreikius.
 3. Apsaugantis jėgos naudojimas: Mes siekiame naudoti minimalią jėgą būtiną siekiant apsaugoti, o ne tam, kad pamokytume, nubaustume ar gautume tai, ko norime, be kitų sutikimo, ir tik tais atvejais, kai matome, jog dialogas netenkina skubaus fizinio saugumo poreikio. Mes siekiame sugrįžti prie dialogo, kai tik atkuriame fizinį saugumą.